Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadzony w kraju stan epidemii wykluczył możliwość  nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie stargardzkim,  świadczonej bezpośrednio w wyznaczonych punktach. Możliwość  wizyt interesantów została zawieszona do odwołania. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej, korzystając z telefonu, może ustnie zgłosić wniosek o uzyskanie takiej pomocy.

Stan epidemii wymusił inną organizację usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zamknięte do odwołania pozostają punkty, w których świadczono dotychczas usługi tego rodzaju. Poradnictwo prawne przeniosło się natomiast do internetu. 

Poradę prawną najłatwiej uzyskać, wypełniając wniosek wraz z oświadczeniem (do pobrania poniżej). Wykonany skan pisma należy później przesłać pod adres: http://stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl wpisując w tytule: „Nieodpłatna pomoc prawna”. W informacji podajemy inicjały, tj. pierwsze litery naszego imienia i nazwiska. Jej integralną częścią jest skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku.

W wyjątkowej sytuacji, gdy dostęp do internetu nie jest możliwy, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, korzystając z telefonu może ustnie złożyć taki wniosek, co zostanie odpowiednio odnotowane przez osobę odbierającą tego rodzaju oświadczenie. Jest to możliwe pod numerami telefonów Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie: 91 480 49 19 lub 91 480 49 23, czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 15.00.

Pracownicy biura odpowiadają również telefonicznie na szereg innych pytań, dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonych w powiecie stargardzkim, zachęcając- jeśli  tylko to możliwe- do wykorzystywania elektronicznych narzędzi kontaktu.

Stosowny komunikat razem ze wzorem wniosków do wypełnienia, zainteresowani znajdą również na stronie BIP Powiatu Stargardzkiego.

Nowa wersja wniosku o zgłoszenie porady- do pobrania poniżej:

/pliki/powiatstargardzki/pliki/wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc-nowa-wersja.docx