Stan epidemii obowiązujący na terenie całego kraju wymusił także zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego. Nie oznacza to jednak, że wydział całkowicie zamknięto dla interesantów. Po wejściu do budynku przy Rynku Staromiejskim 5 w Stargardzie (od strony apteki), klienci znajdą skrzynkę na wnioski i podania. Jest również możliwość- w ograniczonym zakresie- bezpośredniego załatwienia sprawy.

Wszystkim, którzy mimo szczególnej sytuacji chcą załatwić sprawy w zakresie formalności architektoniczno- budowlanych, wydział geodezji przypomina o możliwości kontaktu drogą elektroniczną.

Wnioski oraz podania do urzędu można składać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesyłając je drogą mailową, pod adresem: http://geodezja@powiatstargardzki.pl  opatrzone podpisem elektronicznym. Można również skorzystać z tradycyjnej poczty, dokumentację przesyłając na adres: Starostwo Powiatowej w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73- 110 Stargard. Po wejściu do siedziby wydziału przy Rynku Staromiejskim (obok apteki), klienci znajdą też specjalną skrzynkę podawczą.

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru udzielają również telefonicznie informacji swoim klientom:

  • w zakresie udostępniania materiałów zasobu- map zasadniczych, ewidencyjnych, glebowo rolniczych, pod nr.tel.: 91 834 97 71 wew. 14;

  • wydawania wypisów i wyrysów: 91 834 97 71 wew. 29;

  • informacji odnośnie spraw związanych z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków: 91 834 97 71 wew. 25;

  • w sprawach dotyczących sytuowania projektowanych sieci: 91 834 97 71;

  • w zakresie weryfikacji dokumentacji technicznych: 91 834 97 71 wew. 19;

  • pozostałych informacji: 91 834 97 71 wew. 10.

Wydział geodezji przypomina, że do odwołania zawieszono bezpośrednią obsługę mieszkańców, ale oprócz pozostawienia dokumentów i wniosków w skrzynce, będzie możliwość bezpośredniego załatwienia spraw- jednak tylko w uzasadnionych przypadkach. Po telefonicznym kontakcie z pracownikiem wydziału i uzgodnieniu szczegółów, sprawę bezpośrednio będzie można załatwić od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00- 12.00.

Pracownicy wydziału zachęcają także wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych składających operaty techniczne, aby wcześniej ustalali telefonicznie terminy dostarczenia dokumentów.