Od środy 22 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rząd doprecyzował w nowych przepisach, co należy rozumieć przez „zadania niezbędne”, które muszą być wykonywane przez urzędy miast, gmin i powiatów.

Po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń od 16 marca 2020 r., Starostwo Powiatowe zawiesiło bezpośrednią obsługę mieszkańców funkcjonując w trybie zdalnym. Oznacza to, że interesanci mogą załatwiać sprawy telefonicznie lub za pośrednictwem internetowych platform obsługi.

Biorąc pod uwagę przepisy § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia, Starosta Stargardzki, informując o wprowadzonych zmianach w funkcjonowaniu urzędu przypomina, że

  • Do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa mieszkańców.

  • Wnioski oraz dokumenty do urzędu można:

-  wysyłać w formie korespondencyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Stargardzie,

   ul. Skarbowa 1, 73- 110 Stargard;

-  wysyłać za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, w szczególności

    internetowej platformy e- PUAP lub w przypadku niektórych usług komunikacyjnych

    PWPW;

-  składać w punktach podawczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy

   Urzędu (8.00.- 16.00.), w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1,

   a w sprawach geodezji, kartografii i katastru w budynku przy Rynku Staromiejskim 5.

Celem usprawnienia obsługi w tych szczególnych warunkach, warto pamiętać o kilku zasadach:

  • Wnioski i dokumenty (z podaniem danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu poczty e-mail) należy składać (przesyłać) w zaklejonych kopertach; mile widziany „hasłowy” dopisek z nazwą sprawy lub biura/wydziału, do którego kierowany jest wniosek.

  • Wydane w sprawach urzędowych decyzje administracyjne, rozstrzygnięcia oraz inne odpowiedzi będą wysyłane klientom w formie korespondencji pocztowej lub elektronicznej.

  • W przypadku spraw urzędowych wymagających obecności klienta w urzędzie, umówienie wizyty (dzień, godzina) nastąpi w kontakcie telefonicznym.

  • Wizyta z bezpośrednim udziałem klienta - przy zachowaniu obowiązujących w urzędzie reżimów sanitarnych – odbywa się w punkcie podawczym.

  • Wnioski elektroniczne i karty usług (spraw), numery bezpośrednich telefonów do biur i wydziałów urzędu, a także numery kont bankowych dostępne są na stronach:

http://eboi.powiatstargardzki.pl/dokumenty/wydzial.dhtml

      https://powiatstargardzki.pl/strona/menu/6_kontakt

      http://bip.powiatstargardzki.pl

Przypominamy też główne dane kontaktowe urzędu (nr. telefonów, adresy e- mail):

  • Kancelaria Ogólna, tel. 091 48 04 800 lub 091 48 04 804 (połączenia do wszystkich biur i wydziałów urzędu przy ul. Skarbowej 1, e- mail: starostwo@powiatstargardzki.pl 

  • Sekretariat Zarządu Powiatu, tel. 091 48 04 802 lub 091 48 04 803.

  • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, tel. 091 834 97 71, e- mail: geodezja@powiatstargardzki.pl