Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Stargardzkiego przez  Burmistrza Miasta i Gminy Ińsko Jacka Liwaka, otwiera proces przejęcia odcinka drogi wewnętrznej (Skarbu Państwa) oraz jej przebudowy w nieodległym czasie.  Zgodnie z porozumieniem, jaki w imieniu Powiatu podpisała Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska razem  z Wicestarostą Joanną Tomczak, Gmina Ińsko w drodze komunalizacji przejmie drogę wewnętrzną, przebiegającą przez miejscowość Ścienne, zaliczając ją do kategorii drogi gminnej. Dotychczas odcinek w Ściennem stanowił część drogi wewnętrznej.

Rozpoczynając  procedurę przejęcia drogi w Ściennem, Gmina Ińsko zamierza doprowadzić do jej przebudowy, sięgając po dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.  W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Stargardzkim, Gmina wykona we własnym zakresie dokumentację projektową przebudowy drogi. Powiat natomiast deklaruje pomoc merytoryczną na etapie opracowania dokumentacji, wniosku o dotację z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przy sporządzeniu dokumentacji przetargowej.

Istotną częścią zawartego porozumienia jest również deklaracja, iż do czasu rozpoczęcia przebudowy przejętego przez Gminę Ińsko odcinka drogi, Powiat udzieli Gminie corocznej pomocy finansowej na jej utrzymanie, jednak nie dłużej niż do końca grudnia 2023 r. Natomiast w przypadku otrzymania dofinansowania z FDS, Powiat Stargardzki deklaruje pomoc finansową Gminie Ińsko, w wysokości 50 % wkładu własnego całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Jest zatem szansa, że po przejęciu drogi oraz przygotowaniu dokumentacji projektowej, zakończonej przyznaniem dofinansowania z FDS, blisko 3- km odcinek w Ściennem doczeka przebudowy.