Ustawa wprowadzająca nowe rozwiązania mające łagodzić gospodarcze skutki pandemii SARS- CoV- 2 zwana powszechnie tarczą antykryzysową, w kształcie przyjętym 14 maja 2020 r. nowelizuje również ustawowe przepisy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zgodnie z obowiązującymi zmianami, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą także skorzystać z możliwości nieodpłatnych usług prawnych, świadczonych przez stowarzyszenia i organizacje prawnicze na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Stargardzkim.  

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym czasie  epidemii. Tym bardziej, że drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia. Nieodpłatna pomoc prawna powinna okazać się więc pomocna przed podjęciem decyzji w nowych  okolicznościach, które być może  oddalą  niebezpieczeństwo zawieszenia lub zakończenia działalności.

W myśl znowelizowanych przepisów, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje więc także sprawy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniały innych osób na przestrzeni ostatniego roku. Obowiązujący nadal stan epidemii wyłącza natomiast możliwość bezpośrednich porad w specjalnie utworzonych punktach na terenie gmin powiatu. Pozostają zatem dalej możliwości konsultacji telefonicznych lub poczty elektronicznej, bądź  za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Kolejnym ułatwieniem jest również rezygnacja ze składania i przesyłania pisemnych oświadczeń przez osoby ubiegające się o nieodpłatną pomoc prawną. Osoby występujące z wnioskiem o takie wsparcie nie muszą więc udowadniać w formie pisemnej, że mają problem z finansowym pokryciem usług prawnych świadczonych w zwykłym zakresie.

Szczegółowych informacji o wprowadzonych ułatwieniach i zmianach, zainteresowani nieodpłatną pomocą prawną mogą zasięgnąć w Biurze Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie pod nr.: 91 480 49 23, lub pisząc na adres:

http://stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl