Wprowadzone obostrzenia i ograniczenia, oraz konieczność izolacji w trakcie obowiązującego nadal stanu epidemii, uderzają także w funkcjonowanie stowarzyszeń i organizacji „trzeciego sektora”, których podstawą działania jest bliski kontakt i bezpośrednie relacje- z ludźmi lub instytucjami. Zawieszenie ich aktywności zagraża  natomiast codziennemu funkcjonowaniu, biorąc pod uwagę choćby konieczność regulowania zobowiązań i opłacania stałych kosztów.  W tej sytuacji organizacje mogą liczyć na doraźne wsparcie.

Ogłasza je Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, informując o rozpoczętym właśnie naborze wniosków w ramach nowego „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID- 19”. Program zakłada m.in. wsparcie stowarzyszeń i organizacji poprzez dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na dostosowanie swoich działań do warunków zdalnej komunikacji, a także na działania wspomagające publiczne instytucje w walce z epidemią. Ogłoszony właśnie program jest elementem tzw. tarczy antykryzysowej dla sektora pozarządowego.

Ubiegając się o udział w programie,  uprawniony podmiot może liczyć na dotację do 50 tys. zł w ramach działań wspierających, lub 40 tys. zł na zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania organizacji. Nie jest przy tym wymagane wniesienie wkładu własnego przez ubiegających się o wsparcie.

Zainteresowane stowarzyszenia i organizacje więcej informacji o kryteriach oceny wniosków znajdą na stronie Narodowego Instytutu Wolności : http://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Inicjatorzy programu zachęcają organizacje, by skorzystały z możliwości wsparcia w tym szczególnym czasie.