Organizatorzy Konkursu Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych już po raz 15. przyznają „Lodołamacze”- prestiżowe nagrody dla pracodawców wrażliwych społecznie. W tym roku przypada jubileuszowa edycja konkursu, organizowanego od 15 lat staraniem fundacji. Przedsięwzięcie stanowi kluczowe ogniwo kampanii społecznej, której celem jest przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób, dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Do konkursu dofinansowanego przez Polski Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można również zgłaszać firmy i pracodawców prowadzących działalność w powiecie stargardzkim.

Okoliczności czasu pandemii, jakie towarzyszą tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu jeszcze bardziej świadczą o wartości tych pracodawców, którzy stworzyli szanse i warunki rozwoju w swoich firmach osobom dotkniętym niepełnosprawnością. I nie zamierzają tego zmieniać, mimo zawirowań rynkowych i zapowiedzi załamania koniunktury- co już negatywnie wpływa na rodzimy rynek pracy.

Tym bardziej ważne jest zatem uhonorowanie przedsiębiorców, zaangażowanych w biznes wrażliwy społecznie, mimo niekorzystnych warunków otoczenia rynkowego zmagającego się z gospodarczymi skutkami epidemii.

Do konkursu „Lodołamacze 2020” można zgłaszać firmy, osoby oraz instytucje w kategoriach, takich jak: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń oraz Zdrowa Firma i Dziennikarz bez Barier. Dodatkowo wyodrębniono również nową kategorię: „Rehabilitacja społeczno- zawodowa”, dedykowaną Zakładom Aktywności Zawodowej i Warsztatom Terapii Zajęciowej. Nominacje firm i przedsiębiorców można nadsyłać do 15 sierpnia.

Zainteresowani  znajdą więcej szczegółów na stronie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych:

http://www.popon.pl  W konkursie na przestrzeni 14 lat jego trwania, łącznie uczestniczyło ponad 5 tys. firm. Przyznano też ogółem blisko 1300 nagród, nadając tytuł „Lodołamacza” przedsiębiorcom, którzy dostrzegli możliwości oraz twórczy potencjał  niepełnosprawnych.  Ich poczucie spełnienia i zawodowa aktywność połączona z poczuciem, że  okazali się potrzebni, stanowi największą wartość organizowanego przez fundację  przedsięwzięcia..