Bez uroczystych apeli, połączonych z odbiorem świadectw i nagrodami dla tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Zabrakło też zaproszonych gości oraz formalnych  akademii- w takich okolicznościach mija ostatni dzień roku szkolnego. Tryb wydawania świadectw i spotkań z nauczycielami wyznaczają warunki stanu epidemii. Przestrzegając obowiązujących obostrzeń  dyrektorzy niektórych szkół zdecydowali o wręczeniu świadectw dopiero we wrześniu. W innych uczniowie mogą zgłaszać się po swoje świadectwa o wyznaczonej godzinie, przychodząc  w grupach do wskazanych pomieszczeń szkoły.

Kameralna  forma zakończenia roku szkolnego, podporządkowana zaleceniom reżimu sanitarnego ma zminimalizować ryzyko zakażenia, stąd podział uczniów na mniej liczne grupy. Taką formę odbioru świadectw przyjęto m.in. w Zespole Szkół nr 1- popularnym „Parku”.

Rok nauki w czterech zespołach szkół i dwóch liceach prowadzonych przez Powiat Stargardzki, zakończyło dziś ogółem 4118 uczniów, w tym 624 maturzystów. Zakończenie roku szkolnego świętuje również 128 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie podkreślają, że mają za sobą wyjątkowo trudne tygodnie i miesiące, których rytm wyznaczał tryb nauki zdalnej.  Zebrano przez ten czas wiele doświadczeń, związanych z wirtualną edukacją w nowej rzeczywistości, dyktowanej warunkami pandemii. Przez kolejne dni można było wprawdzie przyzwyczaić się do tej sytuacji, przeważa jednak chęć powrotu do klas  w gronie kolegów i nauczycieli.

Tego zatem wypada życzyć uczniom i nauczycielom od pierwszego września, a także odpoczynku po trudach nauki w dynamicznych, czasem nieprzewidywalnych warunkach…