Wyjątkowy rok nauki mają za sobą także nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 5. Po raz pierwszy w historii musieli zmierzyć się z warunkami edukacji on line, wprowadzonej po ogłoszeniu stanu epidemii. Obowiązujące nadal obostrzenia sanitarne miały też wpływ na organizację uroczystości zakończenia roku szkolnego. Mimo ograniczeń zdołano jednak spotkać się w budynku szkoły przy ul. Śniadeckiego na osiedlu Lotnisko w Stargardzie- Kluczewie.

Absolwenci klas trzecich Branżowej  Szkoły I stopnia wchodzącej  w skład Zespołu Szkół nr 5, mieli zatem okazję  pożegnali się ze swoimi  wychowawcami, koleżankami i kolegami bezpośrednio w auli szkoły oraz sali gimnastycznej. Godną oprawę uroczystościom zapewnił poczet sztandarowy szkoły. Szczególnie wyróżniający się najlepszymi wynikami w nauce, zostali wpisani do Złotej Księgi, otrzymali też  nagrody. Pozostali uczniowie zakończyli rok szkolny w kameralnym gronie.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele mogli wydawać świadectwa uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach. Harmonogram odbioru świadectw wprowadzono też w ZS 5, kierując się zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. Świadectwa wręczano więc w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Pierwsze bezpośrednie spotkanie z uczniami po wprowadzeniu obowiązku nauki zdalnej, było również okazją do rozmowy o zachowaniu reguł bezpiecznego wypoczynku. Nauczyciele apelowali, by podczas wakacji nie zapominać o  wymogach sanitarnych- konieczności zachowania dystansu i obowiązku noszenia maseczek, szczególnie w sklepach i komunikacji publicznej. Przypomniano też, by rozpoczęte właśnie wakacje nie sprzyjały eksperymentowaniu z alkoholem, środkami psychoaktywnymi czy nikotyną…

Wszyscy wyrazili głębokie przekonanie, że powrócą- tym razem już do klas od pierwszego września, rozpoczynając kolejny rok szkolny w warunkach „nowej normalności” czasu pandemii.