Program ochrony i promocji zdrowia zaprezentowany przez organizację w otwartym konkursie ogłoszonym przez Powiat Stargardzki, otrzymał najwyższe noty od komisji konkursowej, która zdecydowała o przyznaniu dofinansowania na realizację zaproponowanych przez Stowarzyszenie Edukacja- Zdrowie- Aktywność  przedsięwzięć o charakterze  profilaktycznym.

Konkurs, którego celem był wybór najlepszej oferty promocji zdrowia, ogłoszono oraz  rozstrzygnięto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stowarzyszenie Edukacja- Zdrowie- Aktywność działające na co dzień w Stargardzie otrzyma kwotę 5 tys. zł. Przyznana kwota (przy niewielkim wkładzie własnym), umożliwi zrealizowanie zgłoszonego projektu w terminie do końca listopada tego roku- od chwili podpisania umowy.

W swoim programie zwalczania  chorób cywilizacyjnych, stowarzyszenie chce skupić się na przeciwdziałaniu skutkom cukrzycy oraz  promować styl życia, który zapobiega otyłości oraz nadciśnieniu. To dwie kluczowe przyczyny wiodące wprost do chorób związanych z cukrzycą, określaną tez mianem „choroby XXI w.”.

Stowarzyszenie Edukacja- Zdrowia- Aktywność jest znane w powiecie stargardzkim z działalności na rzecz promocji zdrowego stylu życia. Tworzą ją osoby ze Stargardu i Szczecina, wspierające chorych zmagających się z cukrzycą, otyłością i chorobami układu krążenia. Organizacja przyjęła szeroką formułę, angażując lekarzy, pielęgniarki, dietetyków a także przedstawicieli firm,  instytucji samorządowych i nauczycieli. Do stowarzyszenia należą również sami pacjenci.

Przedstawiciele stowarzyszenia działają zatem na wielu płaszczyznach, organizując spotkania, szkolenia i konferencje, których tematyka dotyczy głównie najnowszych metod przeciwdziałania cukrzycy. Swoją opieką obejmuje też nowych pacjentów, dotkniętych chorobami cukrzycy lub układu krążenia. Wprowadzone obostrzenia w warunkach pandemii, dodatkowo zmobilizowały organizację do utrzymania istniejących i nawiązywania nowych kontaktów, dzięki którym zmagający się z cukrzycą mogli liczyć  na pomoc i wsparcie.

Od lutego nową siedzibą Stowarzyszenia Edukacja- Zdrowie- Aktywność stały się pomieszczenia dawnej portierni przyszpitalnej przy ul. Wojska Polskiego 27., udostępnione przez dyrekcję stargardzkiego szpitala.