Uroczyste pożegnanie Wandy Nowickiej, która od 14 lat piastowała stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej, zgromadziło w siedzibie Starostwa Powiatowego dyrektorów szkół i przyjaciół. O wyjątkowości misji Pani Dyrektor przypomniała  Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, żegnając Wandę Nowicką  razem z Wicestarostą Joanną Tomczak oraz Ireną Agatą Łucką, Członkiem Zarządu Powiatu. Oficjalnemu pożegnaniu towarzyszyło wzruszenie jakie udzieliło się zebranym, szczególnie w chwili, gdy dokonywano krótkiego podsumowania dobiegającej właśnie końca drogi zawodowej wieloletniej dyrektor szkoły przy Wita Stwosza.

Wanda Nowicka razem ze swoją kadrą, zaangażowała się całym sercem w żmudny i wymagający proces wychowania podopiecznych, dotkniętych w różnym stopniu niepełnosprawnością  intelektualną. Podejmując dyrektorskie obowiązki, na przestrzeni wielu lat udało się jej, wspólnie z równie zaangażowanym zespołem nauczycieli, stworzyć uczniom szansę rozwoju i godnego życia- mimo chorób i cierpień, z jakimi borykają się na co dzień. Choćby dlatego powierzona misja prowadzenia placówki przy Wita Stwosza, okazała się wyzwaniem, jedynym w swoim rodzaju.

Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, zarówno podczas oficjalnego pożegnania, jak i w liście gratulacyjnym podkreśliła, że Wanda Nowicka przez 14 lat na stanowisku dyrektora łączyła  wrażliwość, zaangażowanie i empatię wobec swoich podopiecznych, ze zdolnością zarządzania powierzoną sobie placówką. Podsumowując blisko 40- letnią karierę zawodową dotychczasowej Dyrektor Szkoły przy Wita Stwosza Starosta  przypomniała, że przed laty Wanda Nowicka mogła swobodnie kontynuować pracę naukową w zaciszu laboratoriów ówczesnej Pomorskiej Akademii Medycznej, gdzie uzyskała tytuł Doktora nauk medycznych.

Warunki pracy naukowej zamieniła jednak na wyzwanie, jakim jest codzienna opieka, edukacja i wychowanie najmłodszych, najbardziej doświadczonych przez los. Podejmując obowiązki w szkole przy Wita Stwosza, wcześniej popularnej „Dziewiątce”, kultywowała również najlepsze tradycje placówki, jako miejsca  pierwszych nowatorskich wtedy programów wsparcia, dedykowanych osobom    z niepełnosprawnością intelektualną.

Starosta w szczególny sposób dziękowała również odchodzącej Dyrektor za umiejętne i spokojne przeprowadzenie uczniów oraz ich rodziny, przez niezwykle trudne tygodnie stanu epidemii. W tym czasie upływającym pod znakiem nieprzewidywalności zdarzeń, dużym wysiłkiem swoim oraz kadry,   zapewniła profesjonalny system zdalnej edukacji, dopasowanej do potrzeb swoich podopiecznych.

Odchodząc Wanda Nowicka przekazała swoje obowiązki w dobre ręce następczyni wywodzącej się z kadry pedagogicznej, co podkreślano podczas spotkania w Starostwie, zaznaczając, że nie do końca żegna się ze swoją Szkołą przy Wita Stwosza, gdzie od 30 lat pozostawia swoją najlepszą energię i serce, pełna troski o godne życie kolejnych pokoleń swoich podopiecznych