Szlakiem stargardzkich parafii oraz gmin wyznaniowych, które na przestrzeni wieków wrosły w dzieje miasta, wędrowało blisko 50 uczestników tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu zainicjowanego przez Radę Europy, zorganizowano staraniem Powiatu Stargardzkiego i Muzeum Archeologiczno- Historycznego. Przewodnicy tegorocznej wędrówki ulicami Stargardu w niebanalny sposób opowiedzieli historię miasta, które swój rozwój zawdzięcza wielokulturowości opartej na wierze i religii, bogatej w swej różnorodności.

 

Wędrówkę szlakiem wielowyznaniowego Stargardu, rozpoczęto od wizyty w prawosławnej cerkwii im. Św. Piotra i Pawła. Trasa wiodła dalej z przystankami w rzymskokatolickiej parafii Św. Józefa przy kościele Św. Jana oraz parafiach: polskokatolickiej i greckokatolickiej. Zaplanowano także wizytę w zborze Zielonoświątkowym przy ul. Robotniczej.

Wędrowcy mieli okazję podążać też śladem nieistniejącego dziś kościoła Św. Józefa, na którego miejscu wznosi się obelisk upamiętniający dawną świątynię, u zbiegu obecnych ulic: Chrobrego, Kazimierza Wielkiego i Portowej. O historii swoich zgromadzeń zakorzenionych w mieście, ze swadą opowiadali duchowni stargardzkich parafii. Natomiast rolę przewodników wzięli na siebie Mirosław Opęchowski, oraz Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno- Historycznego.

Podczas postoju przed siedzibą Muzeum, był również czas na pasjonującą opowieść, poświęconą dziejom społeczności żydowskiej w Stargardzie, o której świadczą nieliczne, ocalałe z pożogi wojennej macewy z miejskiego kirkutu. Założony w II połowie XVIII w. cmentarz żydowski został zniszczony przez nazistów podczas nocy kryształowej w 1938 r., podobnie jak miejska synagoga. Nieliczne ocalałe macewy zachowano na cmentarzu komunalnym i w Muzeum Archeologiczno- Historycznym.

Wędrówka wielowyznaniowym szlakiem dostarczyła wielu wrażeń jej uczestnikom, którzy osobiście mogli doświadczyć Sacrum, pojmowanemu w rozmaity sposób, lecz odczuwanemu podobnie- mimo różnic w poglądach, nauce i doktrynie. Uświadomili też sobie, jak miasto rozwijając się korzystało z tej różnorodności.

Tegoroczny przebieg Europejskich Dni Dziedzictwa miał wyjątkowy charakter. Organizatorzy musieli bowiem uwzględnić obostrzenia obowiązujące w warunkach pandemii. Stąd konieczność noszenia maseczek w odwiedzanych kościołach, a także wprowadzone ograniczenia odnośnie liczby uczestników. O ich bezpieczeństwo zadbał Powiat Stargardzki, zapewniając odpowiednią ilość środków do dezynfekcji. Wprowadzone zalecenia nie przeszkadzały jednak wędrowcom, zadumanym nad losem mieszkańców i społeczności, którzy wyznając swoją wiarę w rozmaity sposób, tworzyli jedną wspólnotę, budującą tożsamość swego miasta.