Bez uroczystej gali, szkolnych imprez i apeli mija w tym roku wyjątkowy dzień dla całej kadry pedagogicznej. Miłym choć skromnym akcentem okazało się  uhonorowanie wyróżnionych nauczycieli, zatrudnionych na co dzień w  szkołach prowadzonych przez Powiat Stargardzki. W kameralnym gronie i przy zachowaniu obowiązujących zaleceń sanitarnych, Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska gratulowała osiągnięć nagrodzonym pedagogom.

Skromna uroczystość w warunkach pandemii w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, stanowiła formę podziękowania nauczycielom za ich postawę, szczególnie w nieprzewidywalnych warunkach pandemii. Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska dziękowała za nauczycielski trud, wytrwałość oraz zaangażowanie w pracy, która przez ostatnie tygodnie i miesiące daleko odbiega od przyjętych standardów. Najpierw marcowy lockdown i zawieszenie stacjonarnej nauki, następnie błyskawiczne przejście na zdalny system kształcenia, natomiast teraz wielka niewiadoma- co dalej, biorąc pod uwagę gwałtowny, dobowy przyrost nowych zakażeń.  

W tej sytuacji przyszło nam świętować tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej, co podkreśliła Starosta podczas  uroczystości w sali sesyjnej. Dziękując nagrodzonym nauczycielom za ich zaangażowanie, życzyła zarówno obecnym w Starostwie, jak i całej kadrze nauczycielskiej wytrwałości w znoszeniu trudów pracy w  warunkach pandemii. Zapewniła również o wsparciu ze strony Zarządu Powiatu wszystkich działań, których celem jest utrzymanie bezpiecznego funkcjonowania sześciu szkół ponadpodstawowych i zespołów szkół, oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej prowadzonych przez Powiat Stargardzki.

Podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrodami Starosty Stargardzkiego uhonorowano kolejno:

Irenę Owczarek, nauczycielkę z I LO, Iwonę Szybę zatrudnioną w II LO oraz Elżbietę Stefaniak z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, z rąk Starosty otrzymali także: Ryszard Klimczewski z Zespołu Szkół Nr 1, Dorota Pelc- nauczycielka w Zespole Szkół Nr 2 oraz Anna Pietrusewicz, zatrudniona w Zespole Szkół Budowlano- Technicznych. Starosta Stargardzki nagrodziła również: Marzenę Sztubę z Zespołu Szkół Nr 5, Annę Wiśniewską zatrudnioną w Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Waldemara Puchniarskiego- nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W gronie nagrodzonych znalazła się także Aneta Kaproń, wychowawczyni w stargardzkiej Bursie Szkolnej oraz Urszula Lewtak, Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy zawodowych osiągnięć, życząc kameralnego świętowania w tych szczególnych okolicznościach.