Mając na uwadze określone przepisami prawa ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Starosta Stargardzki - Iwona Wiśniewska informuje o zasadach funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

Przy zachowaniu obowiązujących w urzędzie rygorów sanitarnych podtrzymana zostaje-na zasadach określonych w niniejszej informacji- możliwość bezpośredniej obsługi interesantów.
 

W celu zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa interesantów i pracowników urzędu zaleca się umawianie wizyt (dzień, godzina) w kontakcie telefonicznym:
- wydział urbanistyki, architektury i budownictwa
🔹 91 480 49 12 (dyrektor wydziału)
🔹 91 480 49 17
🔹 91 480 49 16
🔹 91 480 49 18
🔹 91 480 48 48
🔹 91 480 49 15
- wydział środowiska
🔹 91 480 48 97 (dyrektor wydziału)
🔹 91 480 48 94 (geologia, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, hałas, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt, rejestracja jachtów)
🔹 91 480 49 25 (lasy, ochrona przyrody, wycinka drzew, rejestracja jachtów)
🔹 91 480 48 91 (zaświadczenia dt. objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu/inwentaryzacją stanu lasów, uzgadnianie inwestycji na gruntach rolnych; wyłączenia gruntów z produkcji rolnej)
-wydział gospodarki nieruchomościami
🔹 91 480 48 34 (dyrektor wydziału)
🔹 91 480 48 84 (sprzedaż nieruchomości powiatu)
🔹 91 480 49 29 (sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa)
🔹 91 480 48 92 (użytkowanie wieczyste)
🔹 91 480 48 93 (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
🔹 91 480 49 34 (odszkodowania)
🔹 91 480 48 47 (dzierżawa; zgody na dysponowanie do celów budowlanych)
🔹 91 480 49 45 (wycinka drzew; wykreślenie hipoteki i ciężaru realnego)
🔹 91 480 49 31 (ograniczenie sposobu korzystania z
nieruchomości)
- wydział geodezji, kartografii i katastru
🔹 91 834 97 71
▪️ wewn. 14 (udostępnianie materiałów zasobu, wydawanie wypisów i wyrysów)
▪️ wewn. 19 (weryfikacje dokumentów technicznych)
▪ wewn. 25 (aktualizacje operatów ewidencji gruntów i budynków)
▪️ wewn. 26 (sytuowanie projektowanych sieci)
▪️ wewn. 10 (pozostałe informacje)
- biuro polityki społecznej
🔹 91 480 49 19 (dyrektor biura)
🔹 91 480 49 23
🔹 91 480 48 21
- biuro powiatowego rzecznika konsumentów
🔹 91 480 48 42
🔹 91 480 48 22
- wydział oświaty, kultury i sportu
🔹 91 480 48 85 (dyrektor wydziału)
🔹 91 480 49 13
🔹 91 480 49 37
🔹 91 480 48 86
- wydział komunikacji (rezerwacja terminu wizyty)
🔹 91 480 48 12
🔹 91 480 48 04
🔹 91 480 48 27

 

Wchodząc do urzędu interesanci zobowiązani są użyć dostępnego środka do dezynfekcji rąk, a w czasie przebywania w nim do zakrycia - przy pomocy odzieży, maseczki lub przyłbicy - ust i nosa.
 

Poruszający się po urzędzie interesanci zobowiązani są do zachowania minimalnej 1,5 metrowej odległości do innych osób. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się:
🔹 w budynku przy ul. Skarbowej 1, wyłącznie na parterze urzędu:
▪️ przy stanowiskach Kancelarii Ogólnej
▪️ przy stanowiskach Wydziału Komunikacji
▪️ przy stanowisku Wydziału Urbanistyki, Budownictwa i Architektury
▪️ przy stanowisku dla pozostałych wydziałów i biur urzędu
🔹 w budynku przy ul. Rynek Staromiejski 5
▪️ na wskazanych stanowiskach (wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty do odbioru dokumentów; telefonicznym lub e-mailowym)
🟠 Wnioski i dokumenty do urzędu można:
🔹 wysyłać w formie korespondencji pocztowej na adres: Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,
🔹 wysyłać za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, w szczególności internetowej platformy e-PUAP lub w przypadku niektórych usług komunikacyjnych PWPW,
🔹 składać osobiście lub przez pełnomocnika na stanowiskach zlokalizowanych na parterze urzędu (Kancelarii Ogólnej, stanowiskach pracy wydziałów i biur oraz sali obsługi wydziału komunikacji;) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu (8.00 -16.00), w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1, a w sprawach geodezji, kartografii i katastru do skrzynki podawczej umieszczonej na ścianie po wejściu do budynku przy Rynku Staromiejskim 5 (wejście od strony apteki)
 

Wnioski elektroniczne i karty usług (spraw), numery bezpośrednich telefonów do biur i wydziałów, a także numery kont bankowych dostępne są na stronach:

http://eboi.powiatstargardzki.pl/dokumenty/wydzial.dhtml

https://powiatstargardzki.pl/strona/menu/6_kontakt

http://bip.powiatstargardzki.pl

 Główne dane kontaktowe urzędu (nr telefonów, adresy e-mail):
 

🔹 Kancelaria Ogólna, tel. 091 48 04 800 lub 091 48 04 804 (połączenia do wszystkich biur i wydziałów urzędu przy ul Skarbowej 1)
🔹 Sekretariat Zarządu Powiatu, tel. 091 48 04 802 lub 091 48 04 803
🔹 starostwo@powiatstargardzki.pl
🔹 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tel. 091 834 97 71: http://geodezja@powiatstargardzki.pl