Określani są mianem cichych bohaterów na pierwszej linii frontu walki z biedą, cierpieniem i nieporadnością. 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska składa życzenia wszystkim osobom, zatrudnionym w podległych powiatowi jednostkach oraz instytucjach, a także stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, działających na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.

W minionym roku Dzień Pracownika Socjalnego świętowaliśmy  w ramach miejsko- powiatowych uroczystości, które zgromadziły pracowników stowarzyszeń oraz instytucji- Miasta i Powiatu Stargardzkiego, niosących na co dzień pomoc i wsparcie tym najsłabszym, egzystującym najczęściej na marginesie ludzkiego zainteresowania.

Nagły wybuch  pandemii pokrzyżował wszelkie plany. Zamiast uroczystych obchodów i formalnych podziękowań, pracownikom socjalnym przybyło nowych obowiązków, które pełnią niejednokrotnie w warunkach zagrażających zdrowiu.

Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, podkreślając znaczenie ich trudu i codziennej pracy,  życzy wszystkim pracownikom socjalnym, wolontariuszom oraz działaczom społecznym przede wszystkim sił i zdrowia w kontynuowaniu walki o los powierzonych im podopiecznych. Podkreśla, że bez ich cichej obecności, pracy pełnej zaangażowania i pasji, trudno byłoby wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie jednostek- zarówno miejskich, jak i powiatowych- odpowiedzialnych za sferę pomocy społecznej.

Życzenia wytrwania w warunkach pandemii, która wymaga nowego wysiłku,  Starosta składa na ręce pracowników instytucji  pomocy społecznej  w gminach oraz tych,  bezpośrednio  podległych Powiatowi Stargardzkiemu. Podziękowania za trud, pasję i zaangażowanie kieruje również do osób zaangażowanych w działalność w organizacjach i stowarzyszeniach- Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy oraz tych, którzy zajmują się bezpośrednią pomocą osobom bezdomnym.

Prawdziwe i skuteczne dobro, aby zaistnieć nie potrzebuje rozgłosu. Warto jednak podkreślić znaczenie trudu podejmowanego przez pracowników socjalnych, którzy swoją cichą aktywnością  świadczą o niezbywalnej godności każdego człowieka- podkreśla Starosta.