Od 4 stycznia rozpoczęto szczepienia tzw. grupy „0”- czyli lekarzy, pielęgniarek i kadry medycznej w stargardzkim szpitalu. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ w Stargardzkie jest jednym z 509 w całej Polsce i ponad 200 w regionie tzw. szpitali węzłowych, którym dostarczane są partie szczepionki w pierwszej fazie akcji szczepień przeciw COVID- 19.

Od 4 stycznia zaszczepiono już 90 osób, które wywodzą się z kadry medycznej oraz grona pracowników administracyjnych. W nadchodzącym tygodniu- od 11 do 15 stycznia zaplanowano szczepienia kolejnych osób z grupy „0”.

W poniedziałek 11. stycznia szpital w Stargardzkie ma otrzymać 540 dawek szczepionki, co umożliwi kontynuowanie na szerszą skalę akcji szczepień kadry medycznej w rozpoczętym właśnie tygodniu. Przyjęto, że szczepieniom w najbliższych dniach poddani zostaną pracownicy POZ- ów oraz innych placówek służby zdrowia, funkcjonujących na terenie powiatu. Następni w kolejce oczekują podopieczni Domów Pomocy Społecznej i seniorzy.

SPWZOZ w Stargardzie szacuje, że zdoła zaszczepić kadrę medyczną w powiecie do 22 stycznia.

Na zdjęciach: wejście do punktu szczepień i widok ogólny gabinetu zabiegowego.