Szczepienia seniorów ujętych w  grupie „I” rozpoczęto formalnie w piątek 15. stycznia. Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności mają być szczepione osoby, które ukończyły 80 rok życia, następnie seniorzy w wieku „70+”. Na stronie Dziennika Ustaw ukazało się rządowe rozporządzenie, które formalnie przedłuża o dwa tygodnie obowiązującą od końca ub. roku tzw. „narodową kwarantannę”. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, ma ona potrwać do końca stycznia.

W rozporządzeniu znajdziemy również szczegółowe zapisy, dotyczące szczepień wyznaczonych grup społecznych i zawodowych. Zgodnie z harmonogramem ujętym w rozporządzeniu szczepienia w pierwszej kolejności dotyczą:

  • Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych (lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji, osoby zatrudnione w POZ- ach).

  • Rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, wymagających dalszej opieki i hospitalizacji;

  • Farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnienie w aptece ogólnodostępnej;

  • Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej, oraz doktoranci i studenci tej uczelni;

  • Osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;

  • Pacjenci: zakładu opiekuńczo- leczniczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domach pomocy społecznej;

  • Osoby urodzone: nie później niż w 1941 r., w latach 1942- 1951 oraz 1952- 1961;

  • Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, innej placówce wychowania przedszkolnego lub opiekuńczo- wychowawczej,  a także w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

  • Nauczyciele akademiccy;

  • Funkcjonariusze służb mundurowych;

Pełny tekst rządowego rozporządzenia w sprawie przedłużenia obostrzeń i kolejności szczepień- do pobrania poniżej:

/pliki/powiatstargardzki/pliki/Dziennik%20Ustaw%20Rozporz%C4%85dzenie%20Rady%20Ministr%C3%B3w%20z%2014%20stycznia.pdf

Przypominamy, że seniorzy mogą zarejestrować się, dzwoniąc na specjalna infolinię, pod nr. 989- osobiście lub korzystając z pośrednictwa bliskich. Do zapisu wystarczy numer PESEL i nr. telefonu komórkowego. Potwierdzenie rejestracji nadejdzie w formie SMS- a. W trakcie rejestracji senior lub osoba umawiająca szczepienie w jego imieniu, może wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia.

Na szczepienia seniorzy mogą również rejestrować się elektronicznie- za pośrednictwem portalu e- Rejestracje, dostępnego na stronie pacjent.gov.pl 

Lista punktów szczepień w powiecie stargardzkim dostępna również tutaj:

/pliki/powiatstargardzki/pliki/Lista%20punkt%C3%B3w%20szczepie%C5%84%20powiat%20stargardzki.docx

Uwaga !!! Na pilną prośbę Przychodni Ewa-Lek w Stargardzie podajemy właściwy nr telefonu: 91 577 07 50.

 

Na zdjęciu: wejście do punktu szczepień stargardzkiego szpitala- jednego z 509 w całym kraju tzw. szpitali węzłowych, które rozpoczęły akcję szczepienia kadry medycznej od nowego roku.