Na ten remont  uczniowie i kadra Szkoły Podstawowej Specjalnej im. J. Tuwima w Stargardzie czekali już od pewnego czasu borykając się z kłopotami, jakie sprawiała wymagająca wymiany instalacja wodno- kanalizacyjna. Codzienne funkcjonowanie utrudniały także pomieszczenia, niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Powiat Stargardzki podejmując decyzję o przebudowie, otrzymał na ten cel  dofinansowanie  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wybrany w przetargu wykonawca zajął się więc modernizacją toalety i łazienki w budynku przy Wita Stwosza, dostosowując je w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie prac ujęto roboty budowlane i sanitarne, takie jak: wymiana instalacji wewnętrznej, kanalizacji oraz instalacji zimnej i ciepłej wody, a także odcinka instalacji centralnego ogrzewania. Zmodernizowano też systemy wentylacji mechanicznej i elektrycznej w pomieszczeniach.

Wszystkie prace instalacyjno- budowlane miały zakończyć się  19. lutego, jednak  w trakcie przebudowy zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robót. Niezbędna okazała się m.in. wymiana odcinka żeliwnej kanalizacji na rury PCV.  Wpływ na tempo prac miała również epidemia COVID- 19, która nie ominęła także pracowników wykonawcy.

Termin zakończenia wszystkich prac związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarnych  w Szkole Podstawowej Specjalnej przesunięto więc na 1. marca.

Projekt współfinansowany jest ze środków Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON- u w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Łączny koszt modernizacji pomieszczeń toalety i szkolnej łazienki, po uwzględnieniu robót dodatkowych wyniesie ponad 150 tys. zł brutto.

Już po remoncie budynek szkoły przy Wita Stwosza będzie więc bardziej  dostępny dla osób mających problemy z poruszaniem się, znikną również problemy z awaryjną instalacją wodno- kanalizacyjną.

 

Na zdjęciu: Widok ogólny budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ul. Wita Stwosza w Stargardzie.