Przez cały tydzień- do niedzieli 28. lutego, siedziby prokuratur w całym kraju są dostępne dla osób szukających wsparcia i pomocy. Tegoroczny Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest jednak inny niż dotychczasowe- z uwagi na obostrzenia stanu epidemii. Zamiast bezpośrednich spotkań, jest jednak możliwość telefonicznych konsultacji z prokuratorami, którzy w ramach „Tygodnia…” pełnią codzienne dyżury.

Zainteresowani mogą zatem szukać pomocy i wsparcia w prokuraturach rejonowych, okręgowych i regionalnych, dowiadując się o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, obchodzony jest w lutym już od 2000 r.  Za pośrednictwem sądów i prokuratur, Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia różnorodne formy wsparcia i pomocy ofiarom przestępstw, które nie dają sobie rady ze swoją sytuacją życiową: prawną i materialną. To również szansa, zwłaszcza dla pokrzywdzonych przez sprawców przemocy domowej, na skuteczną obronę i dochodzenie zadośćuczynienia od sprawcy.

Do skorzystania z oferty porad prawnych w zachęca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przypominając o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. PCPR informuje, że do niedzieli 28. lutego, w Prokuraturze Rejonowej przy ul. Czarnieckiego 32 w Stargardzie dyżurują specjaliści. W ramach bezpłatnych dyżurów osoby skrzywdzone i doświadczone przez los mogą uzyskać więc porady oraz informacje o przysługujących im uprawnieniach. Dzięki temu w swojej krzywdzie nie poczują się bezradne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie informuje, że w ramach Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mieszkańcy powiatu stargardzkiego mają możliwość telefonicznego kontaktu z prokuratorami Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.  Harmonogram telefonicznych dyżurów dostępny jest do pobrania poniżej.

/pliki/powiatstargardzki/pliki/Kontakt%20telefoniczny%20z%20prokuratorami.docx

Prokuratorskie dyżury pełnione będą również w sobotę i niedzielę (27.- 28. lutego). Z tej formy pomocy mogą więc skorzystać pokrzywdzeni przestępstwem, którzy przy wsparciu ze strony prawników i specjalistów mogą wyjść ze spirali lęku, jakiej doświadczają po traumatycznych doświadczeniach, bardzo często potęgowanego świadomością bezkarności sprawcy.

Tekst zilustrowany plakatami Ministerstwa Sprawiedliwości, zachęcającego do poszukiwania  wsparcia w Tygodniu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.