Międzynarodowe Święto Strażaków, chociaż formalnie obchodzone na całym świecie od niedawna, ma w Polsce długą tradycję, związaną z osobą Świętego Floriana- patrona Straży Pożarnej.  Z tej okazji Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska kieruje słowa serdecznych życzeń do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, strażaków ochotników oraz osób pełniących obowiązki w jednostkach i strukturach organizacyjnych służb pożarniczych.

Świętując dzień Patrona  wszystkich strażaków nadarza się doskonała okazja, by złożyć podziękowania funkcjonariuszom  Komendy Powiatowej  i Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Stargardzie, a także  Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, za ich ofiarną gotowość, służbę i poświęcenie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu- podkreśla Starosta Stargardzki.

W czasie niezwykle trudnych wyzwań doby pandemii, zawsze można na Was liczyć- o czym mogliśmy się przekonać doświadczając pomocy i wsparcia strażaków  w codziennej walce ze skutkami epidemii- przypomniała Starosta, dziękując funkcjonariuszom i ochotnikom Straży Pożarnej za ofiarną postawę.

Szczególne słowa podziękowania Starosta Stargardzki kieruje również do ratowników medycznych, oddelegowanych z jednostek straży do pracy w placówkach służby zdrowia-  za ich pełne gotowości zaangażowanie na pierwszej linii walki z wirusem.

Kierując  życzenia do wszystkich strażaków Starosta Stargardzki jest również przekonana, że czołowe miejsce w rankingach społecznego zaufania zawdzięczają wyjątkowej umiejętności łączenia obowiązków zawodowych ze służbą na rzecz drugiego człowieka.  

Tekst zilustrowany plakatem obchodów Dnia Strażaka.