Zarząd Powiatu Stargardzkiego Uchwałą nr 1583/21 z dnia 04.06.2021 r. unieważnił postępowanie z przeprowadzonych czynności  związanych z wyborem firmy audytorskiej na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2021, 2022.

Nowe zaproszenie do składania ofert przez firmy audytorskie dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia zostanie ogłoszone w miesiącu lipcu 2021 r. Zaproszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stargardzie.  

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w nowym zaproszeniu do składania ofert.