Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko informuje, że we wrześniu i październiku 2021 roku na terenie CSLW Drawsko realizowane będzie wzmożone szkolenie pododdziałów wojsk własnych i sojuszniczych z użyciem amunicji bojowej, środków pozoracji pola wali, oraz ciężkiego sprzętu wojskowego.

Strzelania i ćwiczenia odbywać się będą całodobowo siedem dni w tygodniu, w szczególności w ramach ćwiczenia "VICTORY EAGLE", które planowane jest w dniach 14-30. 10. 2021 r.

Ponadto przypomina się, że teren poligonu jest terenem zamkniętym dla ludności cywilnej, szczególnie niebezpiecznym, gdzie występuje duże zagrożenie zdrowia i życia.

Teren poligonu jest patrolowany przez Żandarmerię Wojskową, a osoby łamiące obowiązujący zakaz podlegają karom administracyjnym, w tym finansowym.