Celem kampanii jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat roli nauki w zapewnieniu bezpiecznej żywności w EU oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych.

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zapewnia niezależne wsparcie naukowe, aby wspomóc Europejczyków  w dokonywaniu świadomych wyborów żywieniowych .EFSA współpracuje z najlepszymi unijnymi i pozaeuropejskimi naukowcami, którzy na podstawie najnowszych danych dokonują analizy, oceny i doradzają  odnośnie bezpieczeństwa żywności i ewentualnego ryzyka dla konsumentów. Poza bezpieczeństwem konsumentów praca EFSA ma również kluczowe znaczenie dla ochrony zwierząt i środowiska przed wszelkimi zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym. Większość pracy Urzędu jest podejmowana w odpowiedzi na wnioski o wsparcie naukowe ze strony Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE. Doradztwo naukowe EFSA stanowi podstawę unijnych regulacji i przepisów prawa  w dziedzinie bezpieczeństwa żywności.

W połączonym łańcuchu żywnościowym, EFSA współpracuje z krajowymi organami bezpieczeństwa żywności w całej Europie, z krajowymi partnerami, a także międzynarodowymi organizacjami, tak aby obywatele Europy mogli z pełnym spokojem delektować się swoimi posiłkami.

Zapraszamy na stronę internetową :  (https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#)  - jest ona regularnie
aktualizowana o praktyczne porady dotyczące wyboru żywności  jednocześnie informując  konsumentów o nauce, która zapewnia bezpieczną żywność na naszych stołach