Opłaty można dokonywać :
➡️ przy stanowiskach pracy - płatności kartą ( opłaty dotyczące wydziału komunikacji oraz wydziału geodezji )
➡️ w opłatomacie - płatności gotówkowe
UWAGA ❗️❗️❗️
OPŁATY SKARBOWE (m.in. za upoważnienia, zaświadczenia, pełnomocnictwa, za wydanie decyzji - demontaż pojazdu) można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie:
08 1240 3901 1111 0000 4216 5217
Informacje szczegółowe odnośnie numerów kont oraz tytułów opłat :