Zarząd Powiatu Stargardzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.” 

Celem podjętych konsultacji jest wspólne wypracowanie ostatecznej wersji dokumentu, który w możliwie największym stopniu odzwierciedli wzajemne oczekiwania
i możliwości wspólnej realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i samorząd powiatowy na rzecz mieszkańców powiatu.

Zgodnie z ogłoszeniem konsultacje prowadzone będą w dniach: od 15 października 2021 r.
do 26 października 2021 r
. Propozycje zmian w konsultowanym Programie można składać do Starostwa Powiatowego w Stargardzie zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o konsultacjach.

Konsultacje prowadzi:

Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie ul. Skarbowa 1,

pok. 211; tel.91 48 04 923 lub 821.

ogłoszenie konsultacje

ogłoszenie konsultacje

Projekt Programu Współpracy