Zarząd Powiatu Stargardzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, która zapewni w sposób profesjonalny prowadzenie powierzonych 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Termin składania ofert do konkursu upływa w dniu 9 listopada 2021 r. Organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są spełniać warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

ogłoszenie o konkursie