Osoby otrzymujące pierwsze i/lub nowe orzeczenie o niepełnosprawności mogą uzyskać informacje na temat wsparcia i pomocy adresowanej do osób z niepełnosprawnością. Od 1 września 2021 r. w PFRON Oddział Zachodniopomorski przy ul. Janosika 17 w Szczecinie funkcjonuje Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON można uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Pracownicy PFRON pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału tj. od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonu: 91 35 09 724, 91 35 09 714 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szczecin@pfron.org.pl