Wynik konsultacji programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego zgodnie z uchwałą Nr LII/673/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłosił konsultacje Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie uchwały nr 1782/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego w dniach od dnia 15 października 2021 r. do dnia 26 października 2021 r. Formularz konsultacji wraz z uwagami organizacje pozarządowe mogły przesyłać: listownie, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego do konsultacji, bądź złożyć osobiście w kancelarii urzędu.

W czasie wskazanym na konsultacje tj. dnia 25 października 2021 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły poniższe zgłoszenia:

 1. Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „UNIA” Dolice z siedzibą w Dolicach przy ul. Ogrodowej 16 z adnotacją – bark zastrzeżeń,
 2. Stowarzyszenia zwykłego Otwarte Drzwi z siedzibą w Gminie Dolice, Pomietów 3,
  z adnotacją brak zastrzeżeń,
 3. Stowarzyszenia zwykłego Ludzie z Pasją z siedzibą w Gminie Dolice, Pomietów 3,
  z adnotacją brak zastrzeżeń,
 4. Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z siedzibą w Gminie Dolice, Pomietów 1,
  z adnotacja brak zastrzeżeń,
 5. Klubu Sportowego „Jedność” z siedzibą w Gminie Dolice, Przewłoki, z adnotacją brak zastrzeżeń,
 6. Stowarzyszenia KS „Piast Kolin” z siedzibą w Gminie Dolice, Kolin 59, z adnotacją brak zastrzeżeń.

Złożone zgłoszenia nie wnoszą zmian w treści przedłożonego do konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.