Uzasadnieniem dla tego wyjątkowego spotkania było przedstawienie przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Krzysztofa Kowalczyka, założeń do programu naprawczego stargardzkiego szpitala na lata 2022-2024.

Prezentację założeń do programu poprzedziła informacja Starosty Stargardzkiego Pani Iwony Wiśniewskiej o uwarunkowaniach sytuacji finansowej powiatu w perspektywie ostatnich trzech lat i obciążonej wieloma niewiadomymi prognozie na rok przyszły.
Z kolei, dyrektor szpitala Pan Krzysztof Kowalczyk przedstawił założenia programu naprawczego dla szpitala. Przedstawione warianty możliwych do podjęcia działań naprawczych w dużym stopniu zależne są od ostatecznego kształtu planowanej przez Ministra Zdrowia reformy szpitalnictwa w Polsce oraz finansowania procedur medycznych przez narodowego płatnika (NFZ). Niezależnie od uwarunkowań systemowych kontynuowane są - jak podkreślił dyrektor Kowalczyk - działania służące optymalizacji każdego obszaru funkcjonowania szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału do prowadzenia świadczeń zdrowotnych.