26 września w SPWZOZ odbyła się prezentacja nowo zakupionego sprzętu do badań USG.

Urządzenie zostało zakupione wraz z kompletem głowic, będzie miało zastosowanie w poradni ginekologiczno – położniczej na terenie naszego szpitala.
Jest to najwyższej klasy aparat ultrasonograficzny:
➡️oparty o najnowocześniejsze technologie obrazowania ultrasonograficznego,
➡️z udoskonalonym przetwarzaniem obrazu oraz sygnału dopplerowskiego,
➡️gwarantuje doskonałą jakość obrazu i sprawną organizację pracy w złożonych przypadkach.
Nie mamy wątpliwości, że tak wysoka możliwość wizualizacji, pozwoli na skuteczną i efektywną diagnostykę pacjenta.
Zakup był możliwy dzięki udzielonej przez Powiat Stargardzki dotacji w wysokości 120 000 zł