W ramach realizowanego zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje” osoby zainteresowane otrzymują porady bezpośrednio  w wyznaczonych punktach. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie  pod nr tel. 91 480 49 23 w godzinach 8.00-15.00.

Pomoc prawna świadczona jest w szerokim zakresie. Obejmuje ona m.in.: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne czy przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Można skorzystać także z bezpłatnego poradnictwa w sprawach karnych, administracyjnych, cywilnych lub rodzinnych. Można więc dowiedzieć się o stanie prawnym swojej sprawy oraz metodach jej rozwiązania. Jest również możliwość sporządzenia różnego rodzaju pism przy wsparciu prawnika, jak choćby wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Punkty pomocy prawnej zapewniają również konsultacje, odnośnie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo- administracyjne. Należy pamiętać jednak, że bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje kwestii bezpośredniego sporządzania pism procesowych. Obywatele Ukrainy również mogą skorzystać z pomocy prawnej na zasadach przysługującym obywatelom polskim.

Szczegółowe informacje na naszej stronie w zakładce nieodpłatnej pomocy prawnej https://powiatstargardzki.pl/strona/menu/8_nieodplatna_pomoc_prawna

Od początku roku 2022 z porad prawnych i obywatelskich skorzystało już 1315 osób, a w samym październiku zarejestrowało się na porady 126 osób.

Biorąc pod uwagę praktyczną wiedzę i doświadczenie prawników i doradców obywatelskich, którzy na zlecenie Powiatu Stargardzkiego świadczą usługi nieodpłatnej pomocy, zachęcamy mieszkańców do korzystania z możliwości darmowych konsultacji.