Powiat Stargardzki podpisał Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w wysokości 349 917,00 zł zostanie przeznaczone zgodnie z celem powierzonego grantu na zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie cyfryzacji w Starostwie Powiatowym w Stargardzie. Założeniem przedstawionych wydatków jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostki poprzez zakup sprzętu - zapory sieciowej oraz najnowszego oprogramowania instalowanego na serwerach wraz z licencjami dostępowymi, poprawiające bezpieczeństwo serwera oraz wewnętrznej sieci informatycznej. Dążąc do zwiększania cyfryzacji w naszej jednostce dokonamy zakupu skanerów umożliwiających włączanie do obiegu elektronicznego dokumentów, natomiast zakup chmury obliczeniowej pozwoli na przekazywanie dokumentów pomiędzy Starostwem Powiatowym, a jednostkami organizacyjnymi. Zakup oprogramowania oraz sprzętu do wideokonferencji umożliwi bezpieczne, szybkie i łatwe uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach jak też umożliwi szybszy kontakt z jednostkami organizacyjnymi. Kolejnym założeniem jest budowa nowej strony „www”w nowoczesnej, czytelniejszej szacie graficznej uławiającej dostęp do informacji mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego, wykonana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Umowa o powierzenie grantu o numerze 5528/P/2022

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności

na zagrożenia

dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze

POPC.05.01.00-00-0001/21-00