INFORMACJA

 

o złożeniu oferty przez organizację pozarządową

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) informujemy,  że  Stowarzyszenie Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Składowej 2a, złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w trybie art. 19a ww. ustawy pod tytułem:

Konferencja – Autyzm, jak to działa?

 

Jednocześnie informujemy, że każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia niniejszej oferty może zgłosić uwagi na adres e- mail: stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl, lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Biuro Polityki Społecznej, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.

OFERTA KTA

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY