Zarząd Powiatu Stargardzkiego uchwałą nr 2746/23 z dnia 25.05.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w dwóch obszarach:

Obszar 1: Działania profilaktyczno- edukacyjne dotyczące chorób cywilizacyjnych,

Obszar 2: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.06.2023 r. o godzinie 16.00. Wszystkie szczegóły zainteresowane organizacje znajdą w zamieszczony ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE