Stowarzyszenie Amazonek Stokrotka ze śpiewem, śmiechem i radością życia świętowało w stargardzkim Domu Kultury Kolejarza jubileusz 15- lecia działalności. Organizację powołano w 2003 r. Zrzesza kobiety, dotknięte chorobą raka piersi, niosąc zmagającym się z życiowym dramatem nieocenioną pomoc i wsparcie. Stokrotki przez lata swej działalności wspierają kobiety, u których zdiagnozowano nowotwór zarówno w leczeniu, jak i późniejszym powrocie do zdrowia. Jak zapewniają- mając na to bezsporne dowody- na wsparcie mogą liczyć wszystkie panie podejmujące wyzwanie budowania swego życia na nowo.

 

Obok stałej pomocy w powrocie do czynnego funkcjonowania, po długotrwałym procesie leczenia i operacji, Stowarzyszenie dba o propagowanie wczesnych metod wykrywania raka piersi. Stokrotki aktywnie zachęcają wszystkie kobiety do aktywnego udziału we wszelkich formach edukacji onkologicznej- kładąc nacisk na przeprowadzenie  wczesnych badań profilaktycznych. Stowarzyszenie może liczyć  na lekarzy Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala w Stargardzie. Stale współpracuje też ze Starostwem Powiatowym, współorganizując od 2005 r. Powiatowy Tydzień Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia.

 Działając na rzecz zdrowia i profilaktyki raka piersi, stargardzkie Stokrotki współpracują ściśle ze wszystkimi gminami powiatu i organizacjami pozarządowymi.  Prowadzone są dzięki temu badania mammograficzne, którym towarzyszą prelekcje i spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin. Dużą wagę Stokrotki przykładają do praktycznego stosowania metod wczesnego wykrycia raka piersi. Sprzyjają temu również  konferencje na temat najnowszych osiągnieć w dziedzinie diagnostyki, oraz leczenia chorób nowotworowych organizowane staraniem Stowarzyszenia Amazonek.

Do Stowarzyszenie należy obecnie 90 kobiet. Od 2014 r. stargardzkie Stokrotki mają swój Skrawek Nieba. Nazwały tak Ośrodek Wsparcia, zlokalizowany w Bursie Szkolnej przy Pl. Majdanek 7.  Zawsze można tu liczyć na rehabilitację, profilaktyczne działania w zakresie raka piersi, ale nade wszystko- obecność  i otuchę, szczególnie w pierwszych, najtrudniejszych chwilach po zdiagnozowaniu choroby i podjęciu leczenia.

W ramach jubileuszowych obchodów 15- lecia w Domu Kultury Kolejarza, była okazja do podziękowań za wieloletnią, owocną współpracę Stokrotek  Zarządowi Powiatu Stargardzkiego ze Starostą Stargardzkim, Iwoną Wiśniewską, Wicestarostą Waldemarem Gilem i Członkiem Zarządu Ireną  Agatą Łucką- obecnym na uroczystym spotkaniu. Za wsparcie w działaniach dziękowano też Prezydentowi Miasta Stargardu Rafałowi Zającowi oraz przedstawicielom licznie przybyłych organizacji, które na co dzień współpracują ze Stowarzyszeniem Amazonek.

Sam przebieg jubileuszowej imprezy Stokrotek mógł zaskoczyć gości- ale tylko w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Jeden z mocnych punktów programu stanowiła bowiem prezentacja terapii śmiechem. Specjaliści w zakresie aktywowania najgłębszych obszarów, odpowiedzialnych za odruch śmiechu w organizmie człowieka, potrafili sprowokować do śmiechu wszystkich obecnych.  Metody terapii należy uznać przy tym  za dość niekonwencjonalne.

Śmiech, radość życia i nadzieja- to podstawa, na której opiera codzienną działalność Stowarzyszenie Amazonek Stokrotka. Jest niezbędna  szczególnie w chwilach, kiedy kobieta usłyszawszy wynik diagnozy, potrzebuje pomocy, wsparcia oraz obecności. Dobrze wtedy usłyszeć, że nadzieja jest jak kwiat, który zakwitnie i przyniesie owoce zwłaszcza  gdy wydaje się, ze jest najbardziej ciemno…

Stowarzyszenie Amazonek Stokrotka ze śpiewem, śmiechem i radością życia świętowało w stargardzkim Domu Kultury Kolejarza jubileusz 15- lecia działalności. Organizację powołano w 2003 r. Zrzesza kobiety, dotknięte chorobą raka piersi, niosąc   zmagającym się z życiowym dramatem nieocenioną pomoc i wsparcie. Stokrotki przez lata swej działalności wspierają kobiety, u których zdiagnozowano nowotwór zarówno w leczeniu, jak i późniejszym powrocie do zdrowia. Jak zapewniają- mając na to bezsporne dowody- na wsparcie mogą liczyć wszystkie panie  podejmujące wyzwanie budowania swego życia na nowo.

Obok stałej pomocy w powrocie do czynnego funkcjonowania, po długotrwałym procesie leczenia i operacji, Stowarzyszenie dba o propagowanie wczesnych metod wykrywania raka piersi. Stokrotki aktywnie zachęcają wszystkie kobiety do aktywnego udziału we wszelkich formach edukacji onkologicznej- kładąc nacisk na przeprowadzenie  wczesnych badań profilaktycznych. Stowarzyszenie może liczyć  na lekarzy Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala w Stargardzie. Stale współpracuje też ze Starostwem Powiatowym, współorganizując od 2005 r. Powiatowy Tydzień Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia.

 Działając na rzecz zdrowia i profilaktyki raka piersi, stargardzkie Stokrotki współpracują ściśle ze wszystkimi gminami powiatu i organizacjami pozarządowymi.  Prowadzone są dzięki temu badania mammograficzne, którym towarzyszą prelekcje i spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin. Dużą wagę Stokrotki przykładają do praktycznego stosowania metod wczesnego wykrycia raka piersi. Sprzyjają temu również  konferencje na temat najnowszych osiągnieć w dziedzinie diagnostyki, oraz leczenia chorób nowotworowych organizowane staraniem Stowarzyszenia Amazonek.

Do Stowarzyszenie należy obecnie 90 kobiet. Od 2014 r. stargardzkie Stokrotki mają swój Skrawek Nieba. Nazwały tak Ośrodek Wsparcia, zlokalizowany w Bursie Szkolnej przy Pl. Majdanek 7.  Zawsze można tu liczyć na rehabilitację, profilaktyczne działania w zakresie raka piersi, ale nade wszystko- obecność  i otuchę, szczególnie w pierwszych, najtrudniejszych chwilach po zdiagnozowaniu choroby i podjęciu leczenia.

W ramach jubileuszowych obchodów 15- lecia w Domu Kultury Kolejarza, była okazja do podziękowań za wieloletnią, owocną współpracę Stokrotek  Zarządowi Powiatu Stargardzkiego ze Starostą Stargardzkim, Iwoną Wiśniewską, Wicestarostą Waldemarem Gilem i Członkiem Zarządu Ireną  Agatą Łucką- obecnym na uroczystym spotkaniu. Za wsparcie w działaniach dziękowano też Prezydentowi Miasta Stargardu Rafałowi Zającowi oraz przedstawicielom licznie przybyłych organizacji, które na co dzień współpracują ze Stowarzyszeniem Amazonek.

Sam przebieg jubileuszowej imprezy Stokrotek mógł zaskoczyć gości- ale tylko w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Jeden z mocnych punktów programu stanowiła bowiem prezentacja terapii śmiechem. Specjaliści w zakresie aktywowania najgłębszych obszarów, odpowiedzialnych za odruch śmiechu w organizmie człowieka, potrafili sprowokować do śmiechu wszystkich obecnych.  Metody terapii należy uznać przy tym  za dość niekonwencjonalne.

Śmiech, radość życia i nadzieja- to podstawa, na której opiera codzienną działalność Stowarzyszenie Amazonek Stokrotka. Jest niezbędna  szczególnie w chwilach, kiedy kobieta usłyszawszy wynik diagnozy, potrzebuje pomocy, wsparcia oraz obecności. Dobrze wtedy usłyszeć, że nadzieja jest jak kwiat, który zakwitnie i przyniesie owoce zwłaszcza  gdy wydaje się, ze jest najbardziej ciemno…