Na kilka dni przed obchodami jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima, zaprosili swoich przyjaciół i gości do udziału w niezwykłym spotkaniu. Poświęcono je historii sztandaru nie tylko w ogólnokrajowym wymiarze. O jego znaczeniu dla lokalnych społeczności mogliśmy dowiedzieć się podczas uroczystej prezentacji pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych stargardzkich instytucji, szkół i organizacji. W uroczystościach uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, doceniając niekonwencjonalną formę wykładu o poczuciu narodowej tożsamości pod wspólnym sztandarem.

W ramach świętowania Stulecia Niepodległej, kadra szkoły przy Wita Stwosza postanowiła urządzić „Dzień Sztandaru”, przybliżając jednocześnie genezę jego powstania. Prezentacja zgromadziła poczty sztandarowe zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej Nr 5, Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 i Liceum Katolickiego. Na zaproszenie odpowiedziała również Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, delegując swój poczet sztandarowy, razem z przedstawicielami NSZZ Solidarność 80 Regionu Zachodniopomorskiego.

Uczniowie i zaproszeni goście mogli więc poznać w przystępnej formie historię sztandaru, którego tradycja sięga bezpośrednio dawnych znaków bojowych skupiających wojowników.  Zebrani mogli dowiedzieć się o tradycji barw narodowych, i dominujących elementach chorągwi oraz proporców książęcych.  Budowały one narodową tożsamość od zarania dziejów państwa polskiego. Szczególne miejsce w naszej historii znalazły m.in. znaki i  proporce husarskie, dowodząc świetności ówczesnej  Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z czasem, szczególnie po formalnym przyjęciu barw narodowych potwierdzonym decyzją Sejmu, sztandar stał się znakiem rozpoznawczym, który jednoczył także społeczności, grupy zawodowe i poszczególne instytucje. Tradycja przyjmowania sztandaru stała się i dzisiaj szczególnie żywa, służąc wzajemnej integracji pod jednym znakiem, identyfikującym działalność danej grupy społecznej i zawodowej. Własny sztandar wzmacnia bowiem wzajemne poczucie  wspólnoty i wyznawanych wartości. Znajdują one swój wyraz także w formie haseł i sentencji, wypisanych na poszczególnych sztandarach.

W ramach prezentacji uczestnicy spotkania  szczegółowo obejrzeli też wyeksponowane uroczyście sztandary szkół, organizacji oraz stowarzyszeń. Wrażenie na zebranych wywarły sentencje „W Służbie Ojczyźnie” ze sztandaru Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, a także  „Wiara Nauka Patriotyzm”- wypisane na sztandarze Liceum Katolickiego im. Kardynała Augusta Hlonda. Gospodarze wyeksponowali również sztandar Szkoły Podstawowej Specjalnej.  Motyw przyciągający uwagę na szkolnej chorągwi tworzą wyciągnięte dłonie, otoczone wieńcem laurowym. Ujęte w znaku graficznym przesłanie przypomina o gotowości niesienia pomocy najsłabszym, potrzebującym opieki i wsparcia.

Za nami więc przejmująco poprowadzona lekcja poświęcona znakom i barwom narodowym. Jej przesłaniem jest również wierność rzeczom drobnym, która decyduje o prawdziwym i szczerym poczuciu patriotyzmu.