Wieczornica „Dar Wolności” zorganizowana w Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata, okazała się niezwykłą i wyjątkową formą uczczenia Jubileuszu 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgromadziła liczne grono mieszkańców Stargardu, zasłuchanych w piątkowy wieczór 18 maja, w muzyczną i słowną opowieść o trudnej, bolesnej drodze do wolności.

Ten wyjątkowy projekt artystyczny, zorganizowano staraniem dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego i proboszcza parafii  pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.  Patronat nad Wieczornicą objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Artystyczne przedsięwzięcie zorganizowano także pod honorowym patronatem Starosty Stargardzkiego, Iwony Wiśniewskiej, Prezydenta Miasta Stargardu, Rafała Zająca i Wójta Gminy Stargard, Kazimierza Szarżanowicza. Historia  drogi do Niepodległej, opowiedziana lirycznym słowem, tańcem i muzyką, zyskała godną oprawę w gotyckich wnętrzach Kolegiaty. W niezwykły i kameralny zarazem sposób przypomniano o sprawach i wydarzeniach, które zdecydowały o naszej wolności.


Siłę artystycznego przekazu dodatkowo wzmacniały mury Kolegiaty, którą na nowo konsekrował w latach powojennych Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński. Wizyta Prymasa  utwierdziła  wówczas formalną obecność Kościoła katolickiego w Stargardzie, i na Pomorzu Zachodnim. Bardzo mocno zabrzmiały również wybrane cytaty z nauczania św. Jana Pawła II, które stanowią wyraz Jego ojcowskiej troski o naszą wolność, odzyskaną tak niedawno. I nie straciły nic na swej aktualności, o czym przekonaliśmy się w piątkowy wieczór.
 Wyjątkowe przeżycia w murach Kolegiaty zapewnili nam także: Chór Echo Arioso, Fabryka Tańca z Barlinka oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie. Swój program artystyczny przedstawili też  podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Stargardzie. O liryczny klimat zadbał kameralny zespół  uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.
 Sporej porcji uśmiechu i wzruszenia zapewnili także słuchaczom  podopieczni Niepublicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej Uśmiech oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści”. W przejmujący sposób opowiedzieli również o drodze Polaków do wolności uczniowie szkół podstawowych ze Stargardu, Marianowa i Strachocina.
Opinia wzruszonych widzów i słuchaczy była zgodna: w sposób kameralny i pozbawiony schematyzmu, jaki zazwyczaj grozi oficjalnym imprezom, udało się stworzyć świąteczny klimat i opowiedzieć o sprawach ważnych- słowem, tańcem, muzyką. Dzięki temu Wieczornica w stargardzkiej Kolegiacie stała się ważnym ogniwem Narodowych Obchodów 100- lecia Niepodległej.