Co zrobić, by mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości poczuli się bardziej bezpiecznie? Jakie zjawiska wpływają niekorzystnie na poziom i poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, oraz czy zadanie zapewnienia tego poczucia (obok policji) powinno spoczywać również na jednostkach samorządu. To tylko niektóre z zagadnień, jakie poruszone zostaną podczas debaty o bezpieczeństwie w Dobrzanach zaplanowanej  na środę, 23 maja 2018 r. Organizatorzy zapraszają do Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzany przy ul. Staszica 1., gdzie w samo południe rozpocznie się wspólne spotkanie wszystkich zainteresowanych.

W debacie zaplanowano udział Przewodniczącej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Członka Zarządu Powiatu, Ireny Agaty Łuckiej i Komendanta Powiatowego Policji, inspektora Roberta Nowaka. O kwestiach bezpieczeństwa wypowiedzą się także: Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzany, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Do pierwszej debaty tego rodzaju doszło w Dobrzanach 27 listopada 2017 r. Spisano wówczas potrzeby i bolączki mieszkańców, oraz dokonano diagnozy stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie. Efektem ubiegłorocznego spotkania była ścisła koordynacja wspólnych działań policji oraz jednostek samorządu.
Teraz nadszedł czas oceny i podsumowań, a także próby odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone zmiany i podjęte działania przyczyniły się bardziej do zapewnienia bezpieczeństwa- ewentualnie co należy jeszcze poprawić we wprowadzonym systemie. Zapowiada się ciekawa  dyskusja, na którą zaproszeni są wszyscy zainteresowani mieszkańcy Dobrzan.