Drugą turę akcji pod hasłem „Młoda krew ratuje życie” zorganizowano w stargardzkim Zespole Szkół Nr 1- popularnym „Parku”. Całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki Rejonowej Radzie Honorowych Dawców Krwi pod przewodnictwem Jerzego Bochenka, razem z Andrzejem Łoniem i Patrycją Kozak. W imieniu ZS 1 z krwiodawcami współpracowały: nauczyciel Agnieszka Dyczko i Wiesława Kaszuba- pielęgniarka szkolna. Do czynnego udziału w akcji zgłosiło się spore grono 51 osób.

Po badaniach lekarskich zakwalifikowano 42 uczestników. Uczniowie podzielili się swoja cząstką życia, oddając w sumie 18,900 ml  pełnej młodej krwi dla potrzeb chorych. W tej grupie po raz pierwszy oddało krew 12 uczniów i 9 uczennic.

Poboru krwi dokonała Poboru krwi dokonała  Terenowa Stacja Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa pod kierownictwem pani dr  Joanny Wysockiej -Milkiewicz. Patronat nad akcjami w szkołach powiatu Stargardzkiego objęła Starosta Stargardzki,  Iwona Wiśniewska. W imieniu Starosty  młodzież oddającą krew odwiedzili  Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Jerzy Hernet i Z-ca Dyrektora  Magdalena Kukulak .

Honorowi Dawcy Krwi zapraszają do udziału w kolejnej akcji, w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 9.00. Tym razem do Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód.