Do udziału pierwszej w tym roku akcji poboru krwi zapraszają policjanci z Komendy Powiatowej w Stargardzie. Punktualnie o 9.00 przed budynkiem przy ul. Warszawskiej zaparkuje mobilny punkt poboru krwi. Funkcjonariusze zrzeszeni w policyjnym klubie honorowych dawców krwi zachęcają do oddawania tego życiodajnego leku dzisiaj (środa), w godzinach od 9.00. do 13.00.

Akcję poboru krwi policjanci organizują wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Licząc na zainteresowanie i tłumny udział mieszkańców, przypominają, że krew jest potrzebna codziennie i w dużych ilościach, bowiem mimo postępu medycyny nie wynaleziono dotąd jej sztucznego zamiennika. Pobraną krew wykorzystuje się też w produkcji równie potrzebnych preparatów krwiopochodnych.

            Dawcą może zostać osoba, która ma co najmniej 18 lat, lecz nie więcej niż 65.  Podczas badania kwalifikacyjnego weryfikowana jest również waga kandydata  i przebyte choroby. Krwi nie mogą oddawać osoby chorujące w przeszłości na żółtaczkę lub poddane zabiegom operacyjnym w ciągu sześciu ostatnich miesięcy. Dyskwalifikują też zabiegi w rodzaju przekłucia uszu, innych części ciała bądź wykonany tatuaż. Warto pamiętać o tym, zgłaszając swoją chęć oddawania krwi.

            Policjanci zapraszają na parking przed budynkiem Komendy Powiatowej dzisiaj w godzinach 9.00.- 13.00. Mile widziane kolejki przed mobilnym punktem poboru krwi, otwartego dla wszystkich, którzy chcą podzielić się swym życiodajnym lekiem.