W dniu 7 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie dokonał rozpatrzenia protestu wyborczego, złożonego przez mieszkańca Ińska, kandydującego do Rady Powiatu z Okręgu nr 7, obejmującym Dobrzany, Ińsko i Chociwel. Protest dotyczył uchybienia, które polegało na nieostemplowaniu 193 kart do głosowania przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 w Dobrzanach. Skarżący w proteście wyborczym wywodził, że miałby  szanse wyboru do Rady Powiatu w głosowaniu 21 października 2018 r., gdyby komisja wyborcza dochowała należytej staranności, przestrzegając procedury- zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego.

Sąd uznał protest za zasadny, stwierdzając nieważność wyborów radnych do Rady Powiatu Stargardzkiego w Okręgu Wyborczym nr 7, orzekł również o  ponownych wyborach  i  wygaszeniu mandatów radnych, wybranych w tym okręgu. W przypadku niezaskarżenia orzeczenia sądowego przez strony postępowania, orzeczenie sądu zostanie przesłane m.in. Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, który będzie zobowiązany je wykonać, zarządzając nowe wybory w tym okręgu do Rady Powiatu Stargardzkiego. Określi też personalnie mandaty, które uległy wygaszeniu.

Formalne wygaszenie mandatów nastąpi z dniem wydania przez Wojewodę zarządzenia w tej sprawie. W swoim zarządzeniu Wojewoda określi też termin ponownych wyborów, a także zakres wszelkich innych czynności, związanych z głosowaniem w Okręgu nr 7 do Rady Powiatu Stargardzkiego.