Decyzją Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej zajmie się prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Umowa z Centrum Caritas dotyczy świadczenia usług w zakresie interwencji przez cały 2019 r. Celem działalności ośrodka jest natychmiastowa, doraźna pomoc osobom, znajdujący się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. W ośrodku znajdują schronienie przede wszystkim kobiety zagrożone przemocą domową. Założeniem jest gotowość niesienia pomocy przez całą dobę, połączona z profesjonalnym wsparciem psychologicznym.

Powiat Stargardzki przeznaczył kwotę 50 tys. zł na sfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, prowadzonego w ramach tegorocznej umowy przez Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie, przy ul. Krasińskiego 19. Kompleksową obsługę ośrodka zapewnią tu specjaliści, zatrudnieni w placówkach podległych Caritas.

Zgodnie z umową, mieszkańcy powiatu stargardzkiego, zwłaszcza ci bezpośrednio dotknięci przemocą w rodzinie, będą mogli skorzystać z trzech miejsc noclegowych. Ośrodek zagwarantuje  całodobowe schronienie- zwłaszcza w sytuacji zagrożenia przemocą domową. Pokrzywdzeni będą mogli skorzystać również z poradnictwa psychologicznego, prawnego a także socjalnego i medycznego.