Powiat Stargardzki będzie rozwijał System Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To ogólnopolska platforma informatyczna, wspierająca rozwój e- administracji dla osób, mających trudności z poruszaniem się. Założenie jest takie, by załatwić  sprawy związane z otrzymywaniem świadczeń  PFRON- u bez wychodzenia z domu. Porozumienie odnośnie rozwoju systemu obsługi, Powiat Stargardzki zawarł z PFRON jesienią ubiegłego roku. W najbliższych miesiącach nastąpi wdrażanie systemu. Nowoczesna platforma informatyczna ma więc ułatwić niepełnosprawnym uzyskanie należnego im wsparcia i pomocy.

Jak przekonywała Wicestarosta Stargardzki Joanna Tomczak na antenie Radia Szczecin, podczas audycji poświęconej nowemu systemowi wsparcia, jego celem jest rozwój e- usług w administracji publicznej.   Do audycji red. Joanny Skoniecznej zaproszono także Annę Rąbel, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON oraz Daniela Kapałę, który w zachodniopomorskim funduszu zajmuje się promocją i informacją.  Inicjatorom projektu zależy na  usprawnieniu procesu składania wniosków do PFRONU. Systemem objęte zostaną również instytucje działające na  rzecz niepełnosprawnych, oraz pracodawcy i organizacje pozarządowe. System umożliwi sprawną weryfikację wniosków na etapie przyznawania dofinansowań. Osobom mającym trudności z poruszaniem się oszczędzi natomiast wysiłku, związanego z bezpośrednią wizytą w urzędzie tylko po to, by złożyć wniosek.

Zakres wsparcia ma obejmować rejestrację w systemie papierowych wniosków oraz weryfikację ich poprawności. Korzystając z SOW wnioskodawca sprawdzi też, na jakim etapie jest jego sprawa. Do Systemu Obsługi Wniosków zostanie włączone Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie. Wdrażanie systemu w PCPR nastąpi we wrześniu tego roku, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Założenie jest takie, aby od 2020 r. sukcesywnie rozszerzać system o kolejne moduły, tak by za pośrednictwem sieci osoby niepełnosprawne składały wnioski, m.in. o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych lub w komunikowaniu się.  Przy użyciu platformy informatycznej mają być również składane kolejne wnioski w sprawie dofinansowania kupna  sprzętu rehabilitacyjnego, zajęć sportowych, rekreacyjno- turystycznych i w sferze szeroko pojętej kultury.

Wicestarosta Joanna Tomczak przypomniała w Radiu Szczecin, że Powiat Stargardzki przygotowania do wprowadzenia systemu wsparcia niepełnosprawnych rozpoczął jako pierwszy. Akces do systemu zgłosiły także powiaty: pyrzycki oraz gryfiński.   Wprowadzenie SOW określiła też mianem przełomu w kontaktach osób niepełnosprawnych z instytucjami, powołanymi do ich obsługi.

Osobom niepełnosprawnym, posiadającym profil zaufany na ePUAP lub certyfikowany podpis elektroniczny, platforma SOW umożliwi składanie wniosków  do PFRON- u, bez konieczności wychodzenia z domu. Obok PCPR, nowy system ma również funkcjonować w Powiatowym Urzędzie Pracy. Niepełnosprawni za pośrednictwem SOW będą mogli składać  wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Pracodawcy zyskają natomiast możliwość ubiegania się za pośrednictwem SOW,  o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Urząd Pracy zastrzega jednak, że stanie się to możliwe dopiero, kiedy system zostanie w pełni dostosowany do jego własnej infrastruktury informatycznej. Stąd uruchomienie SOW w ramach pierwszego etapu, zaplanowano na wrzesień 2019 r. Przez ten  czas zarówno w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jak i Urzędzie Pracy instalowany będzie niezbędny sprzęt. Trwają również szkolenia pracowników w zakresie obsługi nowego systemu.