Po tygodniu od uruchomienia cyfrowego systemu obsługi klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie, czas na pierwsze oceny i podsumowania.  Wprowadzone rozwiązania poprawiły obsługę oraz pracę urzędników. Nowy system usprawnił też proces rejestracji i wydawania dokumentów.

Cyfrowe rozwiązania, które zarządzają ruchem klientów, zostały wprowadzone 15 maja. Nowe narzędzie umożliwia pobranie wydruku w biletomacie, który upoważnia do zajęcia miejsca w kolejce. Usługi podzielono na trzy kategorie: sprawy bieżące, rejestracja pojazdów i prawa jazdy.  Na wydruku klient otrzymuje informację o przybliżonej godzinie przyjęcia oraz kategorii sprawy. Od początku zatem wie, kiedy zostanie obsłużony. Jest też powiadomiony o liczbie osób oczekujących. Znając w przybliżeniu wyznaczoną godzinę obsługi, nie musi więc oczekiwać na korytarzu przed drzwiami Wydziału Komunikacji.

Na podstawie danych po tygodniu funkcjonowania systemu, można już określić średni czas obsługi oraz liczbę przyjętych klientów. W kategorii „sprawy bieżące” i „prawa jazdy” obsługa jednej osoby zajęła około 8 minut. W obu tych kategoriach przyjmowanych jest dziennie  ok. 120 osób.

Nieco więcej czasu wymaga obsługa klientów, oczekujących na rejestrację pojazdów. Średnio potrzeba około 22 minut dla jednej osoby. Z tego też względu dziennie pojazd rejestruje blisko 42 interesantów. W  zamieszczonej na bilecie  informacji o przybliżonym  czasie usługi przypomniano, że osoba oczekująca może być przyjęta o wyznaczonej godzinie, jednak kwadrans później lub wcześniej- zależnie od sytuacji.

Biorąc pod uwagę pierwsze doświadczenia, zrezygnowano z wyznaczania godzin na biletach, które dotyczą spraw bieżących i wydawania praw jazdy. Klienci w obu tych grupach są obsługiwani na tyle płynnie, że nie trzeba wskazywać konkretnej godziny. Pozostaje więc jedynie wydruk z nadanym numerem i kategorią sprawy. Jest jednak opcja podglądu przez internet, która umożliwia stałą kontrolę swego miejsca w kolejce.

Od poniedziałku, 21. maja klienci Wydziału Komunikacji mogą również zarezerwować miejsce przez internet, bez konieczności  czekania w kolejce przed biletomatem w godzinach porannych. Korzystając z Sieci, rezerwujemy jednak swoją kolejkę w następnym dniu roboczym. Można też wybrać odpowiadający nam dzień z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Rejestracji internetowej dokonujemy, korzystając w wygodnej oraz intuicyjnej platformy pod podanym adresem:

http://webqms3.pl/spstargard

 Wprowadzony już cyfrowy system nie wymaga więc długiego wyczekiwania na swoją kolej w holu Starostwa. Nie ma zatem potrzeby zajmowania miejsca od rana ponieważ każda osoba, która pobrała bilet zostanie obsłużona.  Udostępniony podgląd  kolejki rejestracyjnej za pośrednictwem internetu, eliminuje także konieczność długotrwałego oczekiwania. bezpośrednio na korytarzu. Warto pamiętać o tym, mając już w ręku wydruk z rejestracją, kolejnością i podaną godziną obsługi.