Już po wprowadzeniu cyfrowego systemu obsługi klientów, wypada też podsumować pierwszy  tydzień pracy Wydziału Komunikacji, którego urzędnicy korzystają z nowych rozwiązań. Na co dzień bowiem jest wiele spraw, związanych nie tylko z koniecznością rejestracji pojazdów.

W ramach podsumowania, w dniach 15- 23 maja 2018 r. wysłano 391 zamówień o wydanie dowodów rejestracyjnych i dokumentów, uprawniających do kierowania pojazdami. Wydano w tym czasie 350 dokumentów rejestracyjnych. Pracownicy wydziału przyjęli również 145 zawiadomień o zbyciu pojazdów. Wyrejestrowano także 33 auta. Jednocześnie zostało wszczętych 15 postępowań administracyjnych w sprawie wyrejestrowania pojazdu. Wydano też 115 zaświadczeń o demontażach aut.

W ostatnim tygodniu wprowadzono również do bazy danych 33 dowody rejestracyjne, zatrzymane przez Policję. Odnotowanych również zostało 36 zajęć komorniczych na pojazdach. Zgodnie z podanymi statystykami, pracownicy Wydziału Komunikacji potwierdzili 101 przerejestrowań pojazdów i przyjęli 50 różnego rodzaju zawiadomień o pojazdach. Dokonano również 230 modyfikacji w dowodach rejestracyjnych, poprzez wprowadzenie wymaganych wpisów. Wysłanych także zostało 37 pism do różnorodnych instytucji z kserokopiami dokumentów, bądź danymi właścicielami pojazdów.

Ogółem w jednym tylko tygodniu 15- 23 maja tego roku, obsłużono 264 osoby rejestrujące pojazdy. W kategorii praw jazdy przyjęto 267 osób, natomiast w sprawach bieżących- 624 osoby. Łatwo zatem policzyć, ze w minionym tygodniu we wszystkich trzech kategoriach obsłużono łącznie 1155 osób.

Oprócz tego Wydział Komunikacji sprawuje nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy. Pod nadzorem pracowników wydziału są również stacje diagnostyczne i sami diagności. W zakresie spraw jest też wydawanie zaświadczeń i licencji, oraz zezwoleń i zaświadczeń firmom z branży transportowej: pasażerskiej i przewozów cargo.

Do zadań pracowników wydziału należy również obieg, archiwizacja i przechowywanie dokumentów, które dotyczą postępowań administracyjnych w sprawie osób, poddawanych  badaniom lekarskim i  psychologicznym oraz tych, którzy uczestniczą w kursach reedukacyjnych, w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami. Aktualizują też dane dotyczące zatrzymanych praw jazdy. Do ich zadań należy również wszczynanie postępowań administracyjnych w sprawie wykroczeń drogowych, i cofnięcia uprawnień. Na bieżąco wydawane są też profile kierowców, niezbędne przy egzaminie na prawo jazdy.