Koło Gospodyń Wiejskich „Mała Ina” oficjalnie zainaugurowało działalność w  Przewłokach (gmina Dolice). W uroczystym  spotkaniu z tej okazji, uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska.  Na zaproszenie do udziału w ceremonii otwarcia, odpowiedział także Arkadiusz Janowicz z biura Programu   Rozwoju Obszarów Wiejskich Samorządu  Województwa Zachodniopomorskiego. Do siedziby Koła w Przewłokach, przybyli również przedstawiciele zakładu Agrofirmy Witkowo z Dolic. Organizacja funkcjonuje na podstawie przepisów niedawno przyjętej ustawy. Nowe prawo stwarza możliwość uzyskania kołom gospodyń uzyskanie osobowości prawnej, co z kolei upoważnia do ubiegania się o dofinansowanie ich działalności.

Ceremonia inauguracji działalności Koła w Przewłokach przybrała nietypowy charakter. Uczestnicy spotkania mogli bowiem wziąć udział w świeckiej ceremonii chrztu nowej organizacji. W roli matki chrzestnej wystąpiła Anna Skierkowska- zaangażowana na co dzień w społeczną aktywizację kobiet, zamieszkałych w miejscowościach gminy Dolice. Pani Anna wspomogła też gospodynie przy  rejestrowaniu organizacji, w myśl nowych przepisów. Zadanie ojca chrzestnego wypełnił natomiast z dużym zaangażowaniem Kazimierz Matkowski, mieszkaniec Przewłok. Świadkiem doniosłej ceremonii był także-  obok Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej-  Przewodniczący Rady Gminy Dolice Ryszard Mikołajczyk.

Gospodynie uroczyście wyrzekły się wszystkiego, co prowadzi do niechęci działania i zwątpienia. Zadeklarowały także wiarę w zdrową żywność- bez zakalców i tłuszczów, którą będą częstować na organizowanych przez siebie imprezach. Przyjęto również od nich deklarację niezłomnej pewności w sprawne pozyskiwanie funduszy dla Koła.

Organizację w Przewłokach tworzy 16 aktywnych kobiet, na czele z Anatalią Małachowską- Przewodniczącą Koła. Ambicją założycielek i działaczek jest integracja mieszkańców Przewłok oraz sąsiednich miejscowości: Strzebielewa i Kurcewa. To jedno z dwóch Kół Gospodyń na terenie gminy Dolice, zarejestrowanych zgodnie z przepisami nowej ustawy (drugie działa już w Dobropolu Pyrzyckim).

Po formalnej ceremonii chrztu zakończonej symbolicznym toastem, życzeniom i śpiewom- szczególnie w wykonaniu dolickiego zespołu „Kalina”, nie było końca. Goście bawili się świetnie na parkiecie świetlicy wiejskiej w Przewłokach, gdzie formalne urzędowanie rozpoczęły gospodynie z „Małej Iny”.