Powiat Stargardzki zachęca do złożenia ofert w zakresie obsługi fotograficznej. Od zainteresowanych oczekiwana jest również gotowość do wykonania Kroniki Powiatu, obejmującej lata 2019- 2020.

Przedmiotem zamówienia w trybie zapytania ofertowego jest kompleksowa obsługa fotograficzna imprez i uroczystości, w latach 2019- 2020 organizowanych przez Powiat Stargardzki, lub odbywających się z jego udziałem. Od oferentów oczekiwane jest również sporządzenie Kroniki Powiatu w wersji albumowej i elektronicznej, w okresie trzech miesięcy od zakończenia roku.

Zleceniodawca przedstawiać będzie plan imprez w każdy piątek poprzedzający tydzień realizacji zadania. Natomiast zleceniobiorca ma być również gotowy na telefoniczne wezwanie, w sytuacjach nieprzewidzianych w kalendarium.

Zdjęcia o rozdzielczości 1200 X 1600 w ilości nie mniejszej niż 15, mają być przesyłane po wcześniejszej obróbce na adresy mailowe wskazane w umowie. Powiat zastrzega sobie przy tym prawa autorskie do wykonanych zdjęć.

W zapytaniu ofertowym określono termin rozpoczęcia współpracy- siedem dni od chwili podpisania umowy. Zakończenie czynności dokumentacyjnych nastąpi zaś 31. 12 2019. Wyznaczono również coroczne wykonanie Kroniki Powiatu- do 31.03.2020 r. oraz do 31.03. 2021 r.

Od oferentów wymagane jest posiadanie niezbędnych kwalifikacji oraz doświadczenia w profesjonalnym wykonywaniu i obróbce zdjęć. Istotna będzie również mobilność oraz elastyczny czas pracy.

Szczegółowe warunki oraz informacje opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego.

Powiat na przesłanie ofert oczekuje do poniedziałku, 25 lutego 2019 r.