Mieszkańcy powiatu stargardzkiego mający orzeczenie o niepełnosprawności mogą sięgnąć po dofinansowanie, korzystając z pośrednictwa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jest więc możliwość składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”, na semestr letni w roku szkolnym i akademickim 2018/ 19. Wymagane dokumenty PCPR zacznie przyjmować od piątku, 15 marca 2019 r. Nabór potrwa do końca miesiąca.

Zainteresowani programem mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz podyplomowych i doktoranckich, prowadzonych przez szkoły wyższe w systemie dziennym lub wieczorowym. Dofinansowanie może otrzymać osoba, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Program dotyczy również osób kształcących się w szkole wyższej lub policealnej. Z oferty nie skorzystają natomiast  posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu, a także ci, którzy aktualnie mają przerwę w nauce. PCPR przypomina, że wnioski o dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd” należy składać oddzielnie na każdy semestr (letni oraz zimowy).

Dofinansowanie w ramach semestru na pokrycie kosztów kształcenia, może wynieść do  1 tys. zł. Dodatek o wartości 4  tys. zł zostanie natomiast wypłacony osobom, ubiegającym się o pokrycie kosztów opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Można ubiegać się również o dofinansowanie kosztów czesnego w ramach jednego, aktualnie realizowanego kierunku nauki. Jeśli wysokość miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza  764 zł netto na osobę, przysługuje mu dofinansowanie powyżej kwoty 3 tys. zł.

PCPR przypomina, że dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia, wypłacany w ramach programu „Aktywny Samorząd” ma charakter progresywny i motywacyjny. Jego wysokość uzależniona jest zatem od  poziomu nauki oraz postępów w nauce. Więcej szczegółowych informacji o zasadach przyznawania świadczeń, zamieszczamy do pobrania poniżej:

 

/pliki/powiatstargardzki/pliki/Dofinansowanie%20w%20ramach%20programu%20Aktywny%20Samorz%C4%85d.docx

Warto skorzystać z tej formy wsparcia, wytyczając swoje  cele- zawsze do osiągnięcia, mimo zmagań z własną niepełnosprawnością.