Taki wynik okazał się możliwy, dzięki udziałowi uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w drugiej, tegorocznej akcji pod hasłem” „Młoda Krew Ratuje Życie”. Pobór krwi w stargardzkiej „Budowlance” zorganizowano staraniem  Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi  PCK.

Koordynatorem ze strony szkoły była pani Agnieszka Woźniak. Pobór krwi przeprowadziła Terenowa Stacja Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do akcji zgłosiły się 32 osoby, w tym 4 nauczycieli. Po badaniach kwalifikacyjnych swoją „cząstką życia” podzieliło się 26 osób, które łącznie oddały 11,7 l krwi.

Honorowych dawców wsparli na duchu:  Magdalena Kukulak Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie,  Jerzy Bochenek Przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie oraz  Marek Stankiewicz Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Stargardzie. Dziękujemy wszystkim Krwiodawcom!