Załoga Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie świętowała tegoroczny Dzień Strażaka.  W uroczystej zbiórce na zaproszenie  Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  bryg. Marka Popławskiego, uczestniczył poseł na Sejm Michał Jach,   Wicestarosta Joanna Tomczak i Prezydent Stargardu Rafał Zając. Przybyli także przedstawiciele służb mundurowych oraz firm i instytucji, a także samorządowcy z gmin powiatu stargardzkiego. Była okazja do wręczenia awansu wybranym strażakom i uhonorowania szczególnie zasłużonych w walce z żywiołem.

Składając życzenia wszystkim strażakom, zastępca komendanta wojewódzkiego przypomniał, że ich profesja zbiera najwyższe noty we wszelkich rankingach społecznego zaufania. Mundur zaś strażaka kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Wspomniał też, że coraz częściej codzienna służba zawodowych i ochotniczych jednostek straży, wykracza daleko poza gaszenie pożarów.

Podając przykład funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie, zastępca komendanta podkreślił, że przybywa strażakom działań w zakresie ratownictwa technicznego, drogowego oraz specjalistycznych interwencji, związanych z usuwaniem skutków przejścia żywiołów czy wezwań do neutralizacji skażeń chemicznych. Jednostka koordynuje również działania w zakresie ratownictwa wodnego. 

Komenda Powiatowa w Stargardzie koordynuje również działania 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu stargardzkiego.  Razem z ochotnikami tworzy jedną, spójną strukturę, włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Stale współpracuje też z wojskową jednostką ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie uroczystej zbiórki Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Stargard, mł. bryg. Sławomir Łagonda przytoczył dane za ubiegły rok, z których wynika, że stargardzcy strażacy interweniowali łącznie 1500 razy. Przeszło połowę stanowiły wyjazdy do pożarów. Dziękował także samorządom Miasta i Powiatu za współpracę i wsparcie działań, których celem jest dalszy rozwój jednostki.

Była również okazja, by wręczyć medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz awanse na wyższy stopień wybranym strażakom. Uhonorowano również też załogę, która wykazała się szczególnym zaangażowaniem i hartem ducha, gasząc rozległy i niezwykle trudny pożar torfowisk oraz poszycia leśnego, który wczesną wiosną tego roku objął teren  w okolicach Reptowa i Niedźwiedzia.